„Специална помощ за специални хора“

Финансираща организация: УНИЦЕФ България
Продължителност: 28/10/2019 – 30/09/2020

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила в уязвимо положение – самотни жени, самотни родители, деца, възрастни хора, многодетни семейства, деца и възрастни с увреждания
Цели: Да се окаже директна подкрепа на най-уязвимите бенефициенти чрез т.нар. Фонд „Уязвимост“
Дейности: Покриване на спешни медицински разходи, социални разходи – такси за детски градини, храна, предотвратяване на бездомност, случаи на деца в риск от насилие и/или небрежност, както в семейната, така и в училищната /социалната среда и др.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn