„Специална помощ за специални хора“

Финансираща организация: УНИЦЕФ БългарияПродължителност: 28/10/2019 – 30/09/2020 Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила в уязвимо положение – самотни жени, самотни родители, деца, възрастни хора, многодетни семейства, деца и възрастни с уврежданияЦели: Да се окаже директна подкрепа на най-уязвимите бенефициенти чрез т.нар. Фонд „Уязвимост“Дейности: Покриване на спешни медицински разходи, социални разходи – такси за детски градини, храна, […]