Нашата мисия

Защо го правим?

Нашата мисия е да помагаме на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Защо го правим ли? Защото е важно. Защото всеки човек има право да работи за осигуряването на по-добро бъдеще за себе си и своето семейство. Защото когато помагаме безусловно, оказваме влияние, което органично променя не само живота на бенефициерите ни, но и нашия живот, и света като цяло.

Създаването на по-добра среда за бежанците и търсещите закрила, изграждането на толерантност, етническа търпимост, разбиране и подкрепа е естествена предпоставка за положителното развитие на всяко човешко същество и е наша обща мисия и отговорност.

Нашата визия

Ние имаме силата да превъзмогнем миналото.

Ние имаме силата да променим бъдещето.

Вие можете да ни помогнете да го направим.

Нашите цели

Защита на човешките права на членовете на общността, независимо от принадлежност към определена раса, социално положение, религия, пол или националност, и подпомагането на социалната интеграция на бежанците в България е основното направление, в което работим.

Сред значимите и съществени цели пред екипа ни е и привличането на българските граждани и институции в процеса и гарантиране правото да се иска помощ и тя да бъде получена, без да се накърнява човешкото достойнство.

текущи проекти

Пъстри моменти за пъстри души

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.