Нашата история

история на "съвет на жените бежанки в България"

Как започна всичко?

Всичко започва през 2002 г., когато Българският Червен кръст стартира тридневен курс по социална ориентация, насочен към бежанци. Около двадесет от лицата, с които организацията работи, посещават курса, за да обменят идеи и опит. Една от тях е Линда Ауанис от Ирак – настоящ председател на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“. Към онзи момент тя е доброволец към Сдружение “Каритас София” и външен сътрудник към БЧК.

 

Именно Линда е човекът, на когото принадлежи идеята за създаване на бъдещото сдружение, учредено през 2003 г. от общо девет жени от Ирак, Иран и Афганистан. Това е прието с любопитство, но и много въпроси. Линда споделя, че водеща за нея е била както промяната в представите на българското общество за жената-бежанка, така и промяната в мъжете-бежанци за ролята и мястото на жената в обществото. Линда търси истината по средата, стреми се да изгради мост между ценности и култури, да открие баланса и компромиса, пресечните точки, чрез които да бъдат преодолени взаимните предразсъдъци.

За да се стигне успешно до жената в едно по-традиционно и консервативно семейство, трябва на първо място да бъде спечелено доверието на главата на семейството – нейния съпруг или баща. Точно затова първите бенефициери на услугите на СЖББ – консултации, директна работа, социална медиация и хуманитарна помощ, са мъже. С времето те се уверяват в редицата ползи за личността и общността от съществуването на подобен тип организация.

 

последните ни публикации

Нашите истории:

Родителите! Ако те не отделят време и нужното внимание, не седнат с детето да работят заедно за преодоляване на затрудненията, няма да постигаме добри
22/12/2023
Какво представлява човешкият живот? Как преминава той? Раждаме се, растем, учим, развиваме се, срещаме се с хора по пътя си, формираме връзки, работим… И
15/12/2023
За адаптация и социална интеграция от полза ще бъде ако родителите подкрепят детето и са съмишленици в нашата обща работа на обучение.
14/11/2023

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.