Заедно даваме надежда.

“Съветът на жените бежанки в България” помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната успешна адаптация и интеграция в приемащото общество в България.

Експертите ни в СЖББ работят в направленията „Социална медиация” и „Лобиране и застъпничество“. Ние организираме и провеждаме вътрешни обучения за екипа, специфични обучения за професионалисти, развиваме нови за организацията дейности по застъпничество в индивидуални случаи…

какво правим?

Първи стъпки по нов път

Всеки човек, независимо от пол, религия и националност, заслужава правото да се бори за по-добър живот за себе си и своето семейство. СЖББ подкрепя бежанците и търсещите закрила в процеса на социалната, икономическа и културна адаптация, като се стреми да им помогне за  развиването на социални и житейски умения, повишаването на вярата в собствените усилия и успех, и насърчаването на активна интеграция.

 

Родителите! Ако те не отделят време и нужното внимание, не седнат с детето да работят заедно за преодоляване на затрудненията, няма да постигаме добри
22/12/2023
Какво представлява човешкият живот? Как преминава той? Раждаме се, растем, учим, развиваме се, срещаме се с хора по пътя си, формираме връзки, работим… И
15/12/2023
За адаптация и социална интеграция от полза ще бъде ако родителите подкрепят детето и са съмишленици в нашата обща работа на обучение.
14/11/2023

за нас

Подкрепата, която всеки заслужава!

“Съветът на жените бежанки в България” помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество, като осигурява хуманитарна помощ, социални консултации, преводи и представителство пред институции и информира бежанската общност за техните основни права и задължения.

СЖББ съдейства както с честването на празници, информация за държавите по произход, запознаването на обществеността с тях, така и със срещата на бежанската общност с българската култура, традиции и обичаи. 

за какво се борим?

Бъдеще, пълно с
възможности!

Да подкрепяме правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро бъдеще за себе си и своето семейство, независимо от пол, раса, националност, религиозна или етническа принадлежност.

Да превъзмогнем миналото. Да променим бъдещето. Да вдъхновим всички вас, за да го постигнем заедно.

Да създадем по-добра среда за спазване правото на хуманно и справедливо отношение, осигуряващо равни права. Да привличаме българските граждани и институции в процеса на гарантиране правото да се иска помощ и тя да бъде получавана, без да се накърнява човешкото достойнство.

текущи проекти

Пъстри моменти за пъстри души

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.

КАК се борим?

Приемственост на всички нива

Експертна дейност

СЖББ събира различни специалисти, директно работещи с бежанци и търсещи закрила за обучения и семинари по актуални проблеми.

Социална медиация

Чрез програмата за социална медиация, хората, търсещи закрила, получават възможността за достъп до социална подкрепа.

Хуманитарна подкрепа

При нас бежанците и търсещите закрила могат да получат вещи от първа необходимост, съобразно ситуацията, в която се намират.

Застъпничество

Мултидисциплинарният подход на работа даде пространство и за така нареченото застъпничество чрез работа по индивидуални случаи.

Свържете се с нас!

Имате въпроси или нужда от подкрепа или помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!