Програми за директна работа

За какво се борим?

Програми за директна работа с бежанци и търсещи закрила лица

Съветът на жените бежанки в България подпомага своите бенефициенти чрез Програмите си за директна работа с бежанци и търсещи закрила лица в направленията  Социална медиация и Хуманитарна подкрепа.

Социална медиация

Чрез програмата за социално посредничество на хората, търсещи закрила, се дава възможност за достъп до социална подкрепа.

Хуманитарна подкрепа

При нас бежанците и търсещите убежище могат да получат основни неща, според ситуацията, в която се намират.

Социална медиация

Социалните медиатори на СЖББ са представители на българската и близко-източната култура. Те говорят български, арабски, фарси и английски език, преминават през задължително вътрешно обучение при постъпване и последващи надграждащи обучения по редица теми като: хуманитарен контекст на работата с лица, бягащи от страни на въоръжени конфликти; закрила на деца в риск; трудности в социалната адаптация, мерки при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола; реагиране при кризисна ситуация и изработване на план за сигурност и други. Част от екипа от социални медиатори е базиран на терен, в районно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците към Министерски Съвет (ДАБ при МС) в град София.

Чрез програмата за социална медиация, хората, търсещи закрила, получават възможността за директен достъп до социална подкрепа под формата на преводи и фасилитиране на комуникацията, придружаване до държавни институции, социално консултиране и информиране, покриване на спешни здравни и социални разходи за уязвими лица.

Същата подкрепа получават и хора, получили международна закрила и установили се да живеят в България. Те биват подпомагани в усилията им да се адаптират в една различна и непозната за тях социална, здравна и образователна система. Социалните медиатори предоставят подкрепа по казуси, свързани с образование – постъпване в училища и детски градини, регистриране в здравната система, социално информиране и достъп до социални услуги в общността и др.

Хуманитарна подкрепа

При нас бежанците и търсещите закрила могат да получат вещи от първа необходимост, съобразно социалната ситуация, в която се намират. Благодарение на хуманитарната ни програма, те имат достъп до регулярни дарения от дрехи, обувки, завивки, козметика, бебешки принадлежности, детски играчки, училищни пособия, кухненски и домакински принадлежности. Чрез кампании за набиране на специфични дарения се осигурява и достъп до бебешки млека, каши и пюрета, частично обзавеждане, почистващи препарати и др. Регулярно се провеждат проучвания на текущите нужди, за да можем да им отговорим адекватно.

С особен приоритет в програмата влизат новопристигналите лица, търсещи закрила, непридружените деца, както и лицата в тежко социално, здравословно и икономическо състояние – разделени майки и бащи, овдовели съпрузи, хора, загубили близките си и останали сами, многодетни семейства, възрастни и деца с тежки медицински и психологически травми.

Програмата се издържа благодарение както на големи корпоративни дарители – фирми производители и/или вносители, така и на индивидуални дарители, хора, които отделят от своите принадлежности и средства, за да помогнат чрез кампаниите за даряване на СЖББ. На кампаниите ни откликват както физически лица по свое собствено желание, така и служители на големи компании като вътрешна инициатива, или  като част от КСО на съответната компания с голямо корпоративно дарение, което покрива текущите нужди.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.