Стани част от екипа

Търсим кандидати за следните позиции:

кандидатствай

Ръководител на социален екип

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи Ръководител на социален екип, по проект "Овластяване на живота: Всеобхватна подкрепа за бежанците и търсещите закрила в България", финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

Координатор на програма за овластяване

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи Координатор на програма за овластяване, по проект "Овластяване на живота: Всеобхватна подкрепа за бежанците и търсещите закрила в България", финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

Служител по мобилизация на общността

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи Служител по мобилизация на общността, по проект "Овластяване на живота: Всеобхватна подкрепа за бежанците и търсещите закрила в България", финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

Стани част от СЖББ!

Email Адрес:

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.