Стани част от екипа

Търсим кандидати за следните позиции:

Социален работник

Позицията е свързана с практическа подкрепа за търсещи, получили закрила и граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на България в рамките на проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“

кандидатствай

Стани част от СЖББ!

Email Адрес:

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.