Стани част от екипа

Търсим кандидати за следните позиции:

кандидатствай

Reporting & Analyst Officer

The Council of Refugee Women in Bulgaria (CRWB), an independent Bulgarian NGO founded in 2003 by nine refugee and asylum-seeking women, is seeking a dedicated and skilled Reporting & Analyst Officer.

Служител анализи и отчети

"Съвет на жените бежанки в България" (СЖББ), независима българска неправителствена организация, основана през 2003 г. от девет жени бежанки и търсещи убежище жени, търси отдаден и квалифициран Служител анализи и отчети.

Стани част от СЖББ!

Email Адрес:

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.