Социален работник

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по проект, финансиран от УНИЦЕФ България.

Позицията е свързана с практическа подкрепа на бежанци и търсещи закрила лица, на територията на България.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
Релевантно висше образование в хуманитарната сфера: с предимство са следните специалности: Социални дейности, Социална педагогика, Психология;
Компютърна грамотност;
Владеене на чужд език се счита за предимство;
Предимство е опитът в директна работа с деца и семейства, с общности и уязвими групи, в/ или със системата за закрила на детето;

ОТГОВОРНОСТИ:
Предоставяне на социални консултации за бенефициентите на сдружението;
Изготвяне на социална оценка/оценка на потребностите, план за работа по случаи, водене на индивидуални случаи, мониторинг и проследяване на случаи;
Работа с хора на терен (индивидуално и групово), информиране за права и задължения – социални, медицински, правни, образователни и др.;
Комуникация с държавни и общински институции (социални, здравни и образователни);
Проучване и насочване към подходящи социални услуги;
Регулярно проследяване на изпълнението на плановете за работа по случаи;
Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
Участие в ежеседмични срещи за интервизия и супервизия.

ПРЕДЛАГАМЕ:
Срочен трудов договор на 8-часов работен ден;
Служебна карта за телефон;
Карта за градски транспорт.

Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:
Моля изпратете CV на посочения адрес: office@crw-bg.org
СРОК за кандидатстване: 16.05.2023 г.
Телефон за връзка: 0878 136 321

стани част от сжбб

Кандидатствай за позицията!

Email Адрес :

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn