„SAVE – Speak out against violence”, фаза III

Финансираща организация: УНИЦЕФ България
Продължителност: 01/11/2019 – 31/12/2021

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и юноши), както и специалисти в общността
Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пола (НОП) и други видове насилие, чрез директни програми (индивидуална подкрепа и разширяване на осведомеността на групата и дейности за профилактика на НОП) за преживелите го/или лица в риск.
Дейности:

  • Групови сесии по въпросите на равенството между половете и повишаване на осведомеността на бежанците и търсещите закрила относно насилието, основано на пола;
  • Повишаване на осведомеността и предоставяне на информация сред специалистите в общността за работа с бежанци и търсещи закрила;
  • Организационно развитие и устойчивост;
  • Обучение за културни медиатори и преводачи.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn