„SAVE – Speak out against violence”, фаза III

Финансираща организация: УНИЦЕФ БългарияПродължителност: 01/11/2019 – 31/12/2021 Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и юноши), както и специалисти в общносттаЦели: Насочване към случаите на насилие, основано на пола (НОП) и други видове насилие, чрез директни програми (индивидуална подкрепа и разширяване на осведомеността на групата и дейности за профилактика на НОП) за преживелите го/или лица в […]

„Здраве и права”

Финансираща организация: УНИЦЕФ България Продължителност: 01/01/2020 – 31/12/2021Бенефициенти: Деца бежанци и мигранти (групирани по възраст и пол) и родители; здравни работници и други специалистиЦели: Да се подпомогне достъпът до здравни услуги, предоставяне на информация и подкрепа за по-доброто отглеждане на децата и здравето на майката.Да се осигури необходимата медицинска помощ за най-уязвимите, включително деца и […]