„Здраве и права”

Финансираща организация: УНИЦЕФ България

Продължителност: 01/01/2020 – 31/12/2021
Бенефициенти: Деца бежанци и мигранти (групирани по възраст и пол) и родители; здравни работници и други специалисти
Цели: Да се подпомогне достъпът до здравни услуги, предоставяне на информация и подкрепа за по-доброто отглеждане на децата и здравето на майката.
Да се осигури необходимата медицинска помощ за най-уязвимите, включително деца и младежи, непридружени деца, жени, особено тези, които нямат подкрепа от семейството или общността, бременни жени, хора с увреждания и др.
Дейности:

  • Разработване и изпълнение на обществена здравна програма;
  • Групови сесии за предоставяне на свързана със здравето информация;
  • Достъп до здравни специалисти;
  • Професионална подкрепа за екипа за директна работа с бенефициенти и експертния екип.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn