„Без дом“

Финансираща организация: Български дарителски форум, Фондация “Америка за България”, Посолство на САЩ, Американска търговска камара (Фонд “Обединени срещу COVID-19”)
Продължителност: 01/05/2020 – 01/09/2020

Бенефициенти: Бежанци и лица, търсещи закрила
Цели: Подкрепа на уязвими лица, загубили работата си поради извънредното положение: многодетни семейства, самотни родители, възрастни хора с увреждания и тежки заболявания, пострадали от домашно и основано на пола насилие.
Дейности: Еднократна или двукратна директна финансова помощ под формата на наем за жилище за бежанци и търсещи закрила лица от уязвими групи.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn