„Помощ за жени, бежанки или търсещи закрила и техните деца, в ситуация на риск от бездомност”

Финансираща организация: Фондация BCause и Български фонд на жените
Продължителност: 25/11/2019 – 31/05/2020

Бенефициенти: Жени бежанки или търсещи закрила
Цели: подпомагане на жени, жертви на домашно насилие, чрез осигуряване на подслон и предотвратяване на риск от бездомност
Дейности: Проектът ще даде шанс да предоставим финансова подкрепа, под формата на заплащане на наем за жилище или настаняване в хостел, в един начален кризисен период.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn