„Спешен фонд за подпомагане на жени и деца, пострадали от войната в Украйна” 2022

Финанасираща организация: Български фонд за жените/Фондът

Продължителност: 01/05/2022 – 31/08/2022

Бенефициенти: Жени и деца, разселени от войната граждани, идващи от Украйна.

Обща цел: Този проект има за цел да бъдат реализирани психосоциални оценки и да бъде оказана подкрепа на жени и деца от Украйна. Екип от социален работник и преводач ще посрещат, информират, оценяват уязвимостта на пристигащите семейства. Включена е финансова подкрепа за медицински прегледи, изследвания, ваучери за храна, закупуване на лекарства, бебешки пелени и храни, адаптирано мляко и др. Спрямо индивидуалните нужди на всеки потърсил подкрепа при нас, екипът ще информира и насочва и към други организации и социални услуги.

Специфични цели:

  • Подкрепа за майки и деца от Украйна, чрез предоставяне на хуманитарна помощ;
  • Подобряване на техните физически, психологически и материални условия и предотвратяване появата на определени физически или психически заболявания;
  • Осигуряване на достъп до основни медицински услуги, превод и придружаване до специалисти.

Дейности: Проектът предвижда дейности, свързани с подобряване на физическото, психологическото и материалното състояние на бенефициентите, предотвратяване на появата на определени физически или психически заболявания, осигуряване на необходимите медикаменти, предоставяне на хуманитарна помощ, предоставяне на информация, необходима за тяхната защита.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn