„Спешен фонд за подпомагане на жени и деца, пострадали от войната в Украйна” 2022

Финанасираща организация: Български фонд за жените/Фондът Продължителност: 01/05/2022 – 31/08/2022 Бенефициенти: Жени и деца, разселени от войната граждани, идващи от Украйна. Обща цел: Този проект има за цел да бъдат реализирани психосоциални оценки и да бъде оказана подкрепа на жени и деца от Украйна. Екип от социален работник и преводач ще посрещат, информират, оценяват уязвимостта […]