Подпомагане на Живота: Широкоспектърна подкрепа за бежанци и търсещи закрила в България

Финанасираща организация: ВКБООН

Продължителност: 01/01/2024 – 31/12/2024

Бенефициенти: бежанци, търсещи закрила и граждани на Украйна с временна защита.

Обща цел: Проектът е фокусиран върху комплексна социална помощ и интеграция на бежанци, търсещи закрила и лица с временна защита от Украйна, особено жени и момичета, в България. Основните цели са свързани с овластяването на бежанците и търсещите закрила, особено жените и момичетата, достъп до техните права и създаване на ефективна интеграция.

Дейности: За постигане на тези амбициозни цели, Съвет на жените бежанки в България ще изпълни голям набор от дейности, от социални консултации и подкрепа, през психологични индивидуални и групови сесии, тематични работилници, изложби с изкуство и кампании за повишаване на осведомеността. С помощта на предвидените стратегически инициативи, проектът ще насърчи уважение и подкрепа към правата и предприемчивостта на жените.

Специфични цели:

• Гарантиране на достъпа до обществени и медицински услуги, правни процедури и документация за бенефициентите, като се гарантира защитата на техните права. Чрез социална помощ, предоставяне на информация и активна подкрепа в бюрократичните процедури, проектът цели да облекчи интеграцията на хиляди бежанци, търсещи убежище и граждани на Украйна с временна защита.

• Предоставяне на достъп до услуги за психично здраве и емоционална подкрепа за хора, страдащи от травми или затруднения вследствие на война, преместване или насилие.

• Създаване на общностна мобилизация и смислено включване чрез провеждане на 2 кампании за повишаване на осведомеността, 10 общностни диалогови събития, както и 2 изложби с изкуство, насърчаващи видимостта на бежанците в общественото пространство на домакинското общество.

• Проектът стартира с изследователско проучване, за да разбере уменията и нуждите на жените бежанки, предоставяйки им ценни насоки за персонализирана подкрепа.

Провеждане на 12 работилници, събиращи бенефициени – жени, момичета, момчета и мъже, около дейност за развитие на умения и културен обмен, обсъждане на теми свързани с равенството между половете през първите шест месеца на проекта. Целта на тези събития е да се създаде безопасно, добронамерено пространство за диалог, свободно изразяване и мнения за междуполови различия, сексуалното и физическото надмощие, психичното здраве, като се предостави развлекателна или образователна дейност за всички.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn