„Подари надежда”

Финанасираща организация: УНИЦЕФ България
Продължителност: 01/04/2022 – 31/12/2022
Бенефициенти: Жени и деца, разселени от войната граждани, идващи от Украйна.
Обща цел: Този проект позволява разполагането на няколко експерти от СЖББ на различни места в София, където хората, жертви на войната в Украйна, се нуждаят от подкрепа. Чрез проекта „Подари надежда“ успяваме да събираме всички дарения, направени от нашите щедри дарители, и да раздадем на жени и деца от Украйна консумативи за първа необходимост, хигиенни продукти, бебешки пелени и мляко, както и храна за семействата. „Подари надежда“ също се стреми да върне надеждата на онези, които е трябвало да напуснат домовете си, оставяйки живота зад себе си, за да оцелеят. Това напускане, в контекст на война, очевидно генерира много мъка, стрес и травма, с които проектът „Подари надежда“ се стреми да се справи чрез разполагането на нашите психолози сред украинското разселено население от войната.
Специфични цели:
• Идентифициране и незабавна подкрепа при извънредните ситуации, създадени от контекста на войната;
• Предоставяне на информация за здравословни симптоми, които украинските бежанци може да имат, както и хуманитарна помощ;
• Защита, превенция и подобряване на психологическите състояния и травми от войната чрез предоставяне на психологически консултации на семейства и деца в риск;
• Осигуряване на достъп до основни медицински услуги, превод и съпровождане на специалисти.
Дейности: Проектът предвижда дейности, свързани с подобряване на физическото, психологическото и материалното състояние на бенефициентите, профилактика на определени физически или психически заболявания, осигуряване на необходимите лекарства, хуманитарна помощ и информация, необходима за тяхната защита. Дейностите са разнообразни и варират от предоставяне на здравни брошури на руски и украински език, провеждане на първична оценка на уязвимостта, насочване към служби за спешна помощ, раздаване на дарения, краткосрочна психологическа помощ и обучение на доброволци, мобилизирани от началото на конфликта.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn