Проект „DEPART”

Финансираща организация: ЕК/Фонд „Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Продължителност: 01/01/2022 – 30/11/2024

Бенефициери: Мигранти и бежанци, политици и практикуващи

Основна цел: Разработване на ефективни политики за мигранти и бежанци чрез създаване нормативни уредби, въз основа на работата на екипи за самозастъпничество (DEPART) има за цел да допринесе за конкретното включване на мигранти и бежанци в държавите-членки чрез създаване на структуриран и формализиран начин за консултиране с мигрантите относно политики, които пряко ги засягат, наречени екипи за самозастъпничество (ЕСЗ). Подходът ЕСЗ са гъвкаво, установено и интегриращо решение. Целта е да се овластят и представят гражданите на трети страни, което е функционално за тяхната цялостна интеграция в обществата на ЕС.

Специфични цели: Проектът има за цел да включи основните заинтересовани страни (мигранти и бежанци, политици и практикуващи специалисти) към приобщаващите процеси на създаване на политики в Гърция, Италия, България, Испания. За основа на разработването и тестването на европейско ниво, ще се използва методология, която успешно е преминала тестови период сред граждани на трети страни в Гърция.

Дейности: Методологията е изградена около концепциите за интегрирани, основани на доказателства и включващи подходи, водещи до следните стъпки:

• Оценка на разработването на политики по отношение на приобщаването на мигранти в приемащото общество, особено за разбиране на пречките пред представителството и участието им в него;

• Овластяване на мигранти и бежанци за техните права и за потенциала за инициативни подходи спрямо изработването на местна политика като стъпка към интеграция;

• Повишаване на осведомеността и капацитета на институциите относно изготвянето на политики за приобщаване;

• Събиране и обучение на група от членове на общността и запознаването им по темата за застъпничество и разработване на политики;

• Прилагане на тестова политика съвместно разработена от ЕСЗ и местните институции, отговарящи на съвместните и конкретни процеси, които трябва да се приложат след DEPART.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn