„Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България” 2022

Финанасираща организация: ВКБООН Продължителност: 01/01/2022 – 31/12/2022 Бенефициенти: Търсещи убежище, бежанци и разселени от войната граждани, идващи от Украйна Обща цел: Като продължение на проекта ни с ВКБООН през 2021 г., този проект има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на лицата, получили международна закрила и на лица, търсещите закрила чрез застъпничество на […]