„Бъдещето е жена“

Финансираща организация: ВКБООН България
Продължителност: 01.10.2022 – 31.12.2022
Бенефициери: жени – бежанки, търсещи закрила или с временна закрила, жертви или изложени на риск от насилие, основано на пола
Обща цел: Насилието, основано на пола, все още е доста подценяван проблем, особено сред бежанските общности. Образът на жената все още е стереотипен, което не позволява на обществото да започне диалог или да приеме съществуването на фемицид, например. Домашното насилие е широко разпространен проблем, който обикновено се игнорира от властите, които не могат и да разчитат на събраните в цялата страна данни, тъй като много от жертвите се страхуват да подадат сигнал.
Подкрепен от ВКБООН, проектът „Бъдещето е жена“ следва три цели:

  • Превенция: повишаване на осведомеността и предаване на култура на равенство между половете на мъже, жени, тийнейджъри, непридружени непълнолетни бежанци, търсещи закрила и лицата с предоставена временна закрила, благодарение на нашите експерти психолози, социални работници и културни медиатори;
  • Оценка: оценка на цялостната ситуация сред бенефициерите относно насилието, основано на пола, неговото възприемане и предизвикателствата, пред които са изправени жертвите, с цел предоставяне на надеждна информация и актуализиране на локални данни за нашата организация, партньорските НПО, властите и гражданското общество;
  • Спешна помощ: осигуряване на незабавна реакция и защита на жертвите на насилие, основано на пола.

Дейности: Проектът предоставя дейности, свързани с незабавна грижа и подкрепа на жертви или жени в риск от насилие, основано на пола, или в уязвими ситуации. Това се постига чрез социално консултиране, раздаване на хранителни и хигиенни консумативи, както и медицински и психологически грижи. Междувременно проектът позволява на нашата организация да проведе проучване сред нашите бенефициери относно извършването насилие, основано на пола, сред общностите на бежанци и търсещи закрила, както и прилагането на групи за превенция с мъже, жени, тийнейджъри, непридружени непълнолетни и деца, по темите за насилието и равенството между половете.

Ако сте преживели или сте били свидетели на извършване или опит за извършване на насилие, не се колебайте да се свържете с нашите екипи за съдействие чрез формата на страницата за контакти (https://crw-bg.org/imate-nujda-ot-pomosht/).
Като част от нашето проучване за извършването на насилие, основано на пола в България, ако сте жертва на такова и искате да разкажете своята история, напълно анонимно, ви каним да попълните този въпросник на следния линк: (поставете връзка към въпросника на съответния език)

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn