„Бъдещето е жена“

Финансираща организация: ВКБООН БългарияПродължителност: 01.10.2022 – 31.12.2022Бенефициери: жени – бежанки, търсещи закрила или с временна закрила, жертви или изложени на риск от насилие, основано на полаОбща цел: Насилието, основано на пола, все още е доста подценяван проблем, особено сред бежанските общности. Образът на жената все още е стереотипен, което не позволява на обществото да започне […]