“Разработване на програма от дейности за подкрепа на деца бежанци и мигранти”

 

Финанасираща организация: УНИЦЕФ България

Продължителност: 01.01.2023 – 31.12.2023
Бенефициенти: Деца, юноши, жени и семейства бежанци и мигранти в България
Обща цел: Предоставяне на бързи и лесно достъпни услуги за закрила на украински и други бежанци в България. Като временно споразумение УНИЦЕФ и ВКБООН създадоха пространства „Blue Dots“, които представляват центрове за закрила и подкрепа на деца и семейства в София, Бургас, Русе, Варна, Добрич, Хасково, Стара Загора, Харманли и други градове.

• Предоставяне на пълен пакет от услуги за деца и семейства на бежанци и мигранти в България в рамките на пространствата „Blue Dots“.

• Подпомагане на бенефициентите с процедурата за събиране на семейството и разширяване на капацитета на системата за предлагане на грижи от семеен тип чрез държавни институции и други партньори.

• Предоставяне на социални и хуманитарни услуги за бежанци, живеещи в приемни центрове за настаняване на ДАБ и извън тях в цяла България чрез мобилни екипи и подходи за работа на терен.

• Предоставяне на навременна и качествена помощ и защита на украински граждани и бежанци от трети страни в България.

Дейности: Проектът предвижда дейности, позволяващи да се подобри физическото, психологическото и материалното състояние на бенефициентите, да се предотвратят някои физически или психически заболявания, да се осигурят необходимите лекарства, хуманитарна помощ и важна информация за тяхната защита. Дейностите имат за цел да осигурят хуманитарна помощ при извънредни ситуации и подготовката преди извънредни ситуации на всички етапи от програмата за реакция и защита.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn