„Тя води“

Финансираща организция: ВКБООН България
Продължителност: 01.10.2022 – 31.12.2022
Бенефициенри: Жени – бежанки, търсещи закрила или с временна закрила, на възраст между 18 и 60 години.
Обща цел: По същия начин, по който СЖББ беше основана преди почти 20 години благодарение на 9 жени бежанки и подкрепата на партньорски организации, проектът „Тя води“ на СЖББ днес преследва амбицията да овласти жените бежанки в България и да подобри тяхната издръжливост. Тя има за цел да развие професионалните умения, необходими за укрепване на независимостта на жените бежанки и да подпомогне процеса на тяхната интеграция. Дейностите по проекта „Тя води“ ще позволят на бенефициентите да генерират възможности и да се запознаят с професионалната среда в страната, като същевременно оценяват пречките, които срещат при развитието на своите проекти.
Дейности: Чрез този проект СЖББ ще проведе семинари за професионални умения, предназначени да насърчат професионалната автономност на бенефициентите, външни дейности за среща с лидерите на пазара на труда в България, както и провеждане на проучване за пречките, срещани от бенефициентите в преследвайки професионалните си стремежи.

Ако сте жена – бежанка, търсеща закрила или с временна закрила и бихте искали да споделите опита си относно търсенето на работа или професионалната си кариера в България, ви каним да попълните този въпросник, за да извършим статистическата оценка. проучване на проекта „Водени от нея“ относно професионалните препятствия, пред които са изправени жените бежанки: (линк)

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn