“Разработване на програма от дейности за подкрепа на деца бежанци и мигранти”

  Финанасираща организация: УНИЦЕФ България Продължителност: 01.01.2023 – 31.12.2023Бенефициенти: Деца, юноши, жени и семейства бежанци и мигранти в БългарияОбща цел: Предоставяне на бързи и лесно достъпни услуги за закрила на украински и други бежанци в България. Като временно споразумение УНИЦЕФ и ВКБООН създадоха пространства „Blue Dots“, които представляват центрове за закрила и подкрепа на деца […]

“Хайде на училище – интегриране на деца бежанци, търсещи и получили временна закрила в българската образователна система”

Финансираща организация: ФАНТАСТИКО ГРУП Период: 01.07.2023 – 31.12.2023 г. Бенефициенти: родители на деца в предучилищна и ученическа възраст от семейства на бежанци, търсещи закрила и с временна закрила. Дейности: Този проект адресира необходимостта от информация, интеграция и адаптация на децата от миграционни семейства. Разясняване на процедурите за записване на детска градина и училище, съдействие и […]

“Мобилизиране на общността и овластяване на бежанците в България”

Финансираща организация: ВКБООН България Период: 01/01/2023 г. – 31/12/2023 г. Бенефициенти: Бежанци, лица, търсещи убежище и лица, ползващи се с временна закрила, които страдат от психологическото въздействие на конфликт, преследване, разселване и свързани травми, както и жертви или хора, изложени на риск от насилие, основано на пола. Основна цел: Проектът има за цел да укрепи […]