“Хайде на училище – интегриране на деца бежанци, търсещи и получили временна закрила в българската образователна система”

Финансираща организация: ФАНТАСТИКО ГРУП

Период: 01.07.2023 – 31.12.2023 г.

Бенефициенти: родители на деца в предучилищна и ученическа възраст от семейства на бежанци, търсещи закрила и с временна закрила.

Дейности: Този проект адресира необходимостта от информация, интеграция и адаптация на децата от миграционни семейства. Разясняване на процедурите за записване на детска градина и училище, съдействие и превод пред институции, повишаване на родителския капацитет за справяне с процеса на подготовка на децата в предучилищна и училищна възраст.

  • Разработване на програма за работа с родители.
  • Организиране, реализиране и отчитане на 25 групи, с участието на минимум 250- родители на деца в ученическа възраст, в рамките на 6 месеца.
  • Индивидуална социални и психологически консултации с родители и деца.
  • Социална медиация в училищата при ситуации на конфликт и необходимост от информация за спецификата на работа с деца и родители бежанци.
  • Записване на деца в детски градини и училища.
  • Организиране на кампания: „Добре дошли в българското училище“.

Дейности: В проектът ще бъдат включени над 250 родители на деца от Украйна, Ирак, Иран, Сирия, Афганистан, Пакистан и други страни, като част от тях нямат средно образование. Подпомагане на достъпа на образование на всички деца, независимо от пол, религия, здравословно състояние, социално положение и културна принадлежност. Превръщане на училището в привлекателно място чрез предоставяне на информация, консултиране, преводи от и български език на говорещите украински, арабски, персийски езици. Помощ при попълване и подаване на необходимата информация и документи за включване на децата в българската образователна система.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn