„Подкрепа за бъдеще“

Финансираща организация: Норвежки финансов механизъм

Период: 19/01/2022 – 19/01/2024

Водеща организация: Сдружение „Каритас София”
Партньор: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България”

Бенефициенти: непридружени непълнолетни и малолетни деца, търсещите международна закрила в България

Основна цел: Основната цел на проекта е да осигури правото на детство, да гарантира основни човешки права на непридружени непълнолетни и малолетни деца и да допринесе за достоен и сигурен живот на най-уязвимите сред търсещите международна закрила в България.
Плануваните дейности са със специален фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни, детско развитие и неформално образование, социално консултиране, кариерно ориентиране и личностно развитие, активно участие и културна ориентация, информиране и публичност.
Със съвместните си усилия по проекта двете организации ще надградят опита си в предоставяне на услуги за търсещи международна закрила и ще засилят взаимодействието си с Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет и други неправителствени организации, работещи на терен.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn