„Подкрепа за бъдеще“

Финансираща организация: Норвежки финансов механизъм Период: 19/01/2022 – 19/01/2024 Водеща организация: Сдружение „Каритас София”Партньор: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България” Бенефициенти: непридружени непълнолетни и малолетни деца, търсещите международна закрила в България Основна цел: Основната цел на проекта е да осигури правото на детство, да гарантира основни човешки права на непридружени непълнолетни и малолетни деца […]