„SAVE – Speak Out Against Violence”, фаза II

Финансираща организация: УНИЦЕФ

Продължителност: 15/12/2018 – 30/09/2019

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и деца)

Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пол (НОП) и други видове насилие, чрез директни програми (индивидуална подкрепа и разширяване на осведомеността на групата и дейности за профилактика на НОП) за преживелите го/или лица в риск.

Дейности: Социални консултации, превод, придружаване; психотерапевтична и юридическа помощ, индивидуална подкрепа (покриване на разходи/фонд за уязвимост) за бежанци и търсещи закрила. Мултидисциплинарни срещи за обсъждане на случаи със съответните специалисти и организации/институции.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn