„SAVE – Speak Out Against Violence”, фаза I

Финансираща организация: Уницеф България

Продължителност: 01/04/2018 – 31/08/2018

Дейности: Проектът съдържаше серия от информационно-обучителни сесии с цел повишаване на информираността сред търсещи закрила лица на територията на ДАБ при МС и бежанците в гр. София, по темите за насилие основано на пола, равнопоставеност на половете, законова рамка спрямо извършители и грижи и услуги за пострадалите. Изработена бе и методика и Програма за провеждане на сесиите, заедно с комплект информационни брошури.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn