„Смелостта да бъдеш себе си – групи за овластяване на момичета и девойки”

Финансираща организация: Български фонд за жените

Продължиност: 01/09/2018 – 31/12/2018

Дейности: Проектът пилотира Програма за овластяване на момичета и девойки, идващи от страни на военни конфликти, търсещи закрила и/или получили вече международна закрила.
Програмата съдържа следните основни теми, касаещи периода на съзравяне: социални контакти и взаимоотношения с връстници; умения за социална предпазливост и изграждане на план за сигурност; изграждане на асертивност и позитивна самооценка.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn