„Подкрепа за уязвими групи бежанци и търсещи закрила: самотни родители и многодетни семейства, жени, преживели насилие”

Финансираща организация: Български фонд за жените

Продължителност: 01/02/2018 – 30/10/2018

Дейности: Проектът позволи на СЖББ да закупи основни хранителни продукти, с които да подкрепи многодетните семейства, самотните майки и жените, пострадали от насилие сред бежанците и търсещите закрила лица в град София.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn