„Подкрепа за уязвими групи бежанци и търсещи закрила: самотни родители и многодетни семейства, жени, преживели насилие”

Финансираща организация: Български фонд за жените Продължителност: 01/02/2018 – 30/10/2018 Дейности: Проектът позволи на СЖББ да закупи основни хранителни продукти, с които да подкрепи многодетните семейства, самотните майки и жените, пострадали от насилие сред бежанците и търсещите закрила лица в град София.