„SAVE – Speak Out Against Violence”, фаза II

Финансираща организация: УНИЦЕФ Продължителност: 15/12/2018 – 30/09/2019 Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и деца) Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пол (НОП) и други видове насилие, чрез директни програми (индивидуална подкрепа и разширяване на осведомеността на групата и дейности за профилактика на НОП) за преживелите го/или лица в риск. Дейности: Социални консултации, […]