По време на пандемия

По време на пандемията от COVID-19 работата в „Съвета на жените бежанки“ се увеличава.

„Променихме начина си на работа, но оставаме близо до хората, на които помагаме, за да отговорим на техните нужди“, споделя Линда Ауанис, председател на СЖББ.

Социални работници и културни медиатори регистрират новопристигнали лица, търсещи закрила, като изготвят първоначални социални оценки и заявки за услуги.
Дейностите са в рамките на проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който се осъществява заедно с Каритас София,  включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.


В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., Съветът на жените бежанки приема само спешни случаи за консултации в офиса и осигурява превод по телефона на арабски и фарси.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn