Проект “Подкрепа за бъдеще” – Откриващо събитие

Ознаменувахме старта на новия ни проект „Подкрепа за бъдеще“ с откриващо събитие, което се проведе на 31.03.2022 г. в СОХО. По време на събитието запознахме гостите ни с целите, дейностите и екипите на двете партниращи организации по проекта – Съвет на жените бежанки в България и Каритас София.
Проектът, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм, си поставя за цел да допринесе за подобряване на условията и националния капацитет за прием на търсещи международна закрила, с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни, както и да се осигури правото на детство и гарантиране на основни човешки права на най-уязвимите сред търсещите международна закрила в Република България – непридружени малолетни и непълнолетни лица.
Събитието завърши със свободна дискусия с екипа по проекта и даде възможност на посетителите да зададат въпроси и да споделят вълнението на членовете на екипите по проекта, който надгражда досегашните им съвместни успешни инициативи.
В събитието взеха участие 58 души – представители на организациите, работещи по проекта, членове на Програмния оператор, партньорски организации, представители на релевантни институции, медии и доброволци.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn