Подобряването на достъпа до услуги чрез ефективно посредничество

Подобряването на достъпа до услуги чрез ефективното посредничество на екипите на „Каритас София“ и „Съвет на жените бежанки в България“ е сред основополагащите нужди на новопристигналите търсещи закрила. В ситуацията на пандемия и настъпващата хуманитарна криза подкрепата по отношение на здравните услуги и добронамереното обяснение на родния език на задълженията, правата и изискванията са още по-важни за всички бежанци и търсещи закрила.

Непридружените непълнолетни деца, с които работим, най-често имат нужда от достъп и информация за основна здравна и социална грижа, хигиенни навици, кризисна подкрепа, закрила, насочване към безплатна правна помощ и посредничество с техните представители.

Макар това да са основните поводи, по които ни посещават децата, то истинската причина често е, че имат нужда от едно сигурно пространство, в което да поговорят за нещата, които ги вълнуват, да срещнат разбиране и да получат емоционална и психологическа подкрепа.

„Достъп до услуги със специален фокус върху НМ и НН“ е част от дейностите по проект „Подкрепа за бъдеще“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, програма „Вътрешни работи“.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn