Подобряването на достъпа до услуги чрез ефективно посредничество

Подобряването на достъпа до услуги чрез ефективното посредничество на екипите на „Каритас София“ и „Съвет на жените бежанки в България“ е сред основополагащите нужди на новопристигналите търсещи закрила. В ситуацията на пандемия и настъпващата хуманитарна криза подкрепата по отношение на здравните услуги и добронамереното обяснение на родния език на задълженията, правата и изискванията са още […]