Квалифицирана подкрепа на бежанци – придружаване и превод

Придружаването и преводът поради невладеенето на български език при необходимост от медицински услуги е един от приоритетите ни в директната работа с бенефициерите ни. Сред основните задачи на културните медиатори на “Съвет на жените бежанки в България“ е и предоставянето на регулярни социални консултации не само в офиса ни, но и в Регистрационно -приемателните центрове на ДАБ във Враждебна, Овча купел и Военна рампа. На тези консултации се дава информация за социалните услуги в отговор на индивидуални нужди на всеки, съобразена с българската социална система, както и подробна информация за действащата в България здравно-осигурителна система.

В тази насока културните медиатори на СЖББ и социалните ни работници оказват квалифицирана подкрепа на бежанците и лицата търсещи закрила. „Достъп до услуги със специален фокус върху НМ и НН“ е част от дейностите по проект „Подкрепа за бъдеще“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, програма „Вътрешни работи“.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn