Непридружени непълнолетни деца, потърсили закрила в страната ни през 2022г.

Във връзка с актуалната международна обстановка, в последните месеци фокусът беше поставен основно върху ситуацията в Украйна и бежанците, пристигащи от там. Макар тази вълна от грижа и добротворство да е добър сигнал за отношението на българите към бежанците, не бива да забравяме, че дори и в момента цялото обществено внимание да е насочено в тази посока, то ситуацията в останалите части на света не се е променила драстично и децата, идващи от Сирия, Афганистан и други държави все така имат нужда от нашата помощ и съпричастност.

Непридружените непълнолетни деца, които са потърсили закрила в страната ни от началото на 2022г. са общо 1382 по данни на Държавна агенция за бежанците.

Тези деца все още са тук и все още имат нужда от всички нас като общество. Те са тук от началото на конфликтите през 2015-2016 година, и следва да се третират според българското законодателство като всички останали деца в риск.

В рамките на дейностите по проект „Подкрепа за бъдеще“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, програма „Вътрешни работи“, нашият екип поставя основен акцент върху работата с непридружени непълнолетни деца, за които полагаме активни грижи в посока създаване на доверителна връзка, подкрепа в планирането и начертаването на приоритети, подобряване на достъпа до различни услуги и занимания.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn