Непридружени непълнолетни деца, потърсили закрила в страната ни през 2022г.

Във връзка с актуалната международна обстановка, в последните месеци фокусът беше поставен основно върху ситуацията в Украйна и бежанците, пристигащи от там. Макар тази вълна от грижа и добротворство да е добър сигнал за отношението на българите към бежанците, не бива да забравяме, че дори и в момента цялото обществено внимание да е насочено в […]