По време на пандемия

По време на пандемията от COVID-19 работата в „Съвета на жените бежанки“ се увеличава. „Променихме начина си на работа, но оставаме близо до хората, на които помагаме, за да отговорим на техните нужди“, споделя Линда Ауанис, председател на СЖББ. Социални работници и културни медиатори регистрират новопристигнали лица, търсещи закрила, като изготвят първоначални социални оценки и […]