Придружаване до здравни и образователни заведения

Да се справиш сам на ново място безспорно е трудно за всеки от нас, но да го направиш в съвсем непозната държава, чиито система и език не разбираш, е почти непосилно. Именно затова работата на социалните работници и културните ни медиатори буквално променя животите на бежанците и търсещите закрила, които се обръщат към екипа ни. 

Придружаването на бенефициерите ни до медицински заведения значително подобрява и улеснява достъпа им до здравни услуги, което оказва пряко влияние върху качеството им на живот и им осигурява адекватни медицински грижи. 

Предвидените дейности за подобряване на достъпа до здравни услуги са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който осъществяваме съвместно с екипа на Каритас София, и включва също дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn