Грижата за бременните жени и тяхната информираност

Грижата за бременните жени и тяхната информираност също е основен приоритет при работата с бежанци и търсещи закрила. В държавите, от които произхождат, често няма добра култура на проследяване на бременността, не се води отчетност кога е периодът на бременност и кога се очаква самото раждане, няма заложени контролни прегледи. 


Нашите социални работници провеждат информационни срещи и социални консултации с бъдещите родители в посока на подготовка за раждане, повишаване информираността за пост-наталната грижа и детското здраве. Подобни срещи са от изключителна важност, тъй като освен информация, те носят на родителите спокойствие и увереност, че могат да се справят успешно с предстоящите предизвикателства. 


Предвидените дейности за подобряване на достъпа до здравни услуги са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който осъществяваме съвместно с екипа на Каритас София, и включва също дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn