Грижата за бременните жени и тяхната информираност

Грижата за бременните жени и тяхната информираност също е основен приоритет при работата с бежанци и търсещи закрила. В държавите, от които произхождат, често няма добра култура на проследяване на бременността, не се води отчетност кога е периодът на бременност и кога се очаква самото раждане, няма заложени контролни прегледи.  Нашите социални работници провеждат информационни […]