Придружаване до здравни и образователни заведения

Да се справиш сам на ново място безспорно е трудно за всеки от нас, но да го направиш в съвсем непозната държава, чиито система и език не разбираш, е почти непосилно. Именно затова работата на социалните работници и културните ни медиатори буквално променя животите на бежанците и търсещите закрила, които се обръщат към екипа ни.  […]