Хайде на училище

Всички деца заслужават безгрижно детство! Нашата организация се стреми да осигури безопасна и подпомагаща среда за децата бежанци, където те да могат да се чувстват защитени и подпомогнати в процеса на приспособяване към новата среда. Работим за предоставяне на достъп до качествено здравеопазване, образование и социални услуги, като се гарантира, че никое дете не е изключено поради своя произход или културна принадлежност.

Достъпът до образование на децата бежанци е от съществено значение за тяхното благополучие и бъдещи възможности. Образованието играе ключова роля в интеграцията, развитието и осигуряването на равни възможности за децата. Нашият проект “Хайде на училище – интегриране на деца бежанци, търсещи и получили временна закрила в българската образователна система” е сред спечелилите 19 проекта от общо 260 подадени за участие в програмата “Фантастико до теб” на ФАНТАСТИКО ГРУП.

Благодарение на полученото финансиране, ще обърнем внимание на родителите на деца от Сирия, Афганистан, Украйна, Ирак, Иран, и други страни на произход на деца бежанци, че образованието е от съществено значение за тяхното благополучие и бъдещи възможности. То има ключова роля в интеграцията, развитието и осигуряването на равни възможности за всички деца и лишаването им от достъп до образователната система е нарушение на техните основни права. Децата бежанци имат право на образование, както е определено в международните правни инструменти, включително Конвенцията на ООН за правата на детето.

Отрицателните последици от лишаването на децата бежанци от образование са многобройни. Без образование, те се излагат на риск от социално изключване, затрудняване на адаптацията им в новата среда и ограничаване на тяхното професионално развитие. Създаване на усилия за осигуряване на образование на децата бежанци не само ще помогне на тяхното индивидуално развитие, но също така създава по-силно и толерантно общество, което цени разнообразието и зачита правата на всеки един човек.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn