Хайде на училище

Достъпът до образование на децата бежанци е от съществено значение за тяхното благополучие и бъдещи възможности. Образованието играе ключова роля в интеграцията, развитието и осигуряването на равни възможности за децата.