Служител анализи и отчети

“Съвет на жените бежанки в България” (СЖББ), независима българска неправителствена организация, основана през 2003 г. от девет жени бежанки и търсещи убежище жени, търси отдаден и квалифициран Служител анализи и отчети.

Reporting & Analyst Officer

The Council of Refugee Women in Bulgaria (CRWB), an independent Bulgarian NGO founded in 2003 by nine refugee and asylum-seeking women, is seeking a dedicated and skilled Reporting & Analyst Officer.

Кампания „Детски играчки“

Да зарадваме 200 деца бежанци с играчка за 1-ви юни! По случай предстоящия Международен ден на детето, да донесем радост на децата, напуснали родните си страни. Част от тях не са успели да вземат играчките си със себе си, друга част – не са имали достъп до развиващи игри и играчки. Ако имате нови или […]

Кампания „Топ 3 хуманитарни нужди“

Падаш ли си по класациите? Ето една от нашата практика.Най-необходимите вещи, които целогодишно се търсят при нас от хората, напуснали родните си страни, попадат в следните 3  категории: Домашни потреби и посуда: чинии, чаши, прибори, съдове за хранене, приготвяне и съхранение на храна, както и малки работещи електроуреди; Младежки, практични, сезонни дрехи и домашен текстил: […]

Финални щрихи по проект DEPART

Проблемът с участието на мигрантите в проектирането и прилагането на интеграционни политики е споделен сред много държави-членки на ЕС. DEPART предлага процес на укрепване, базиран на успешния опит, наречен екипи за самозастъпничество (ЕСЗ).

Заедно за бежанците

В този специален ден ние изразяваме нашата дълбока благодарност и потвърждаваме нашия ангажимент да работим рамо до рамо с вас, за да напреднем в правата на бежанците и да гарантираме, че те имат достойния живот, който заслужават. Надяваме се, че ще продължите своята лидерска роля в тази област и че вашата щедрост и човечност ще останат пример навсякъде.

Специализиран CRM софтуер

“Съвет на жените бежанки в България” търси да закупи специализиран CRM софтуер за целите и нуждите от поддържане на база данни за бенефициентите на сдружението. Предложеният продукт може да е вече съществуващ такъв и адаптиран към индикаторите ни на отчетност, или предложение за изграждане на нов такъв.

Силата да вярваш в доброто

Какво представлява човешкият живот? Как преминава той? Раждаме се, растем, учим, развиваме се, срещаме се с хора по пътя си, формираме връзки, работим… И влизаме в руслото на ежедневието, без да си мислим, че нещо извънредно може да се случи и да разтърси този така познат ни ежедневен кръговрат.

Мисия: Образование

За адаптация и социална интеграция от полза ще бъде ако родителите подкрепят детето и са съмишленици в нашата обща работа на обучение.

Тишината в живота

Родителите! Ако те не отделят време и нужното внимание, не седнат с детето да работят заедно за преодоляване на затрудненията, няма да постигаме добри резултати. Ние предоставяме насоки и упътвания за това как да помогнат с уроците у дома. Важно е да общуват с децата чрез игра – например, когато мама готви, може да повтарят заедно имената на продуктите, зеленчуците, като описват всяко действие в разговор с думи. Необходимо е родителите да проявят голям интерес и желание. При децата бежанци, основните трудности са свързани с разбирането.