Проект „DEPART”

Финансираща организация: ЕК/Фонд „Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи Продължителност: 01/01/2022 – 30/11/2024 Бенефициери: Мигранти и бежанци, политици и практикуващи Основна цел: Разработване на ефективни политики за мигранти и бежанци чрез създаване нормативни уредби, въз основа на работата на екипи за самозастъпничество (DEPART) има за цел да допринесе за конкретното включване на […]

„Подари надежда”

Финанасираща организация: УНИЦЕФ БългарияПродължителност: 01/04/2022 – 31/12/2022Бенефициенти: Жени и деца, разселени от войната граждани, идващи от Украйна.Обща цел: Този проект позволява разполагането на няколко експерти от СЖББ на различни места в София, където хората, жертви на войната в Украйна, се нуждаят от подкрепа. Чрез проекта „Подари надежда“ успяваме да събираме всички дарения, направени от нашите […]