Трудности и предизвикателства за интеграцията на бежанци и търсещи закрила лица

Всеки човек, прогонен от родината си, заради условията на война, търси безопасно място, където да пусне своите корени и да изгради дома си и живота си отначало, макар и носталгичният копнеж по дома никога не го напуска. Пред заветната мечта за мир и бъдеще, обаче стоят още много перипетии.

Жените бежанки и пазара на труда в България

Всяка година огромен брой хора са принудени да напуснат домовете си поради насилие, военни конфликти, нарушения на човешките права, социални и икономически катаклизми, бедствия и промени в околната среда, в търсене на сигурност и ново начало за тях и семействата им. Чувстват това за наложително заради това, че животът им е застрашен в родните им страни, а качеството му е изключително влошено, поради липсата на достъп до здравеопазване, образование, професионална квалификация и развитие.

Проучване за удовлетвореността на бенефициерите и въздействието 2022 г

В началото на 2023 г СЖББ проведе проучване за удовлетвореността на бенефициерите и оказаното върху тях въздействие, за период от 2019 до момента на изследването. Изключително сме благодарни на всички запитани, затова че се съгласиха да вземат участие в анкетата. Сред тях, най-голям процент бяха украинските граждани, получили временна закрила. Сред запитаните също бяха и бежанци, получили хуманитарен или бежански статут, живущи на външни адреси, както и търсещи закрила лица.

Румяна Тахан

КУЛТУРЕН МЕДИАТОР С АРАБСКИ ЕЗИК – ПМЗ “ОВЧА КУПЕЛ”

Мариам Разек

КУЛТУРЕН МЕДИАТОР С АРАБСКИ ЕЗИК – ПМЗ “ВРАЖДЕБНА”

Дилара Тахан

КУЛТУРЕН МЕДИАТОР С АРАБСКИ ЕЗИК – ПМЗ “ОВЧА КУПЕЛ”