„Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България”

Финансираща организация: ЕК/Фонд “Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ) и дофинансиран от Върховния Комисариат за бежанците към ООН Продължителност: 01/09/2017 – 31/08/2018 Дейности: фасилитиране процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили международна закрила чрез предоставяне на услуги по програма за социална медиация и хуманитарна подкрепа и създаване на култура на толерантност чрез дейности по […]

„Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в районно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците”

Финансираща организация: ЕК/Фонд “Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ), изпълняван с договор за услуги, сключен с Международна организация по миграция (МОМ) Продължителност: 01/03/2018 – 31/12/2018 Дейности: Проектът включваше тематични занимания в Хлебна къща София, въвличащи жените в дейности като месене и разговори на различни теми, както и групови срещи за предоставяне на информация и социално консултиране. […]

„Подкрепа за уязвими групи бежанци и търсещи закрила: самотни родители и многодетни семейства, жени, преживели насилие”

Финансираща организация: Български фонд за жените Продължителност: 01/02/2018 – 30/10/2018 Дейности: Проектът позволи на СЖББ да закупи основни хранителни продукти, с които да подкрепи многодетните семейства, самотните майки и жените, пострадали от насилие сред бежанците и търсещите закрила лица в град София.

„Смелостта да бъдеш себе си – групи за овластяване на момичета и девойки”

Финансираща организация: Български фонд за жените Продължиност: 01/09/2018 – 31/12/2018 Дейности: Проектът пилотира Програма за овластяване на момичета и девойки, идващи от страни на военни конфликти, търсещи закрила и/или получили вече международна закрила.Програмата съдържа следните основни теми, касаещи периода на съзравяне: социални контакти и взаимоотношения с връстници; умения за социална предпазливост и изграждане на план […]

„SAVE – Speak Out Against Violence”, фаза I

Финансираща организация: Уницеф България Продължителност: 01/04/2018 – 31/08/2018 Дейности: Проектът съдържаше серия от информационно-обучителни сесии с цел повишаване на информираността сред търсещи закрила лица на територията на ДАБ при МС и бежанците в гр. София, по темите за насилие основано на пола, равнопоставеност на половете, законова рамка спрямо извършители и грижи и услуги за пострадалите. […]

„SAVE – Speak Out Against Violence”, фаза II

Финансираща организация: УНИЦЕФ Продължителност: 15/12/2018 – 30/09/2019 Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и деца) Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пол (НОП) и други видове насилие, чрез директни програми (индивидуална подкрепа и разширяване на осведомеността на групата и дейности за профилактика на НОП) за преживелите го/или лица в риск. Дейности: Социални консултации, […]

Един бежанец не избира държавата, в която да избяга

“Бежанецът не избира държавата, в която да избяга. Просто достига първата, която му дава шанс за втори живот“, каза в предаването “Нашият ден“ на БНР Линда Ауанис, съосновател и председател на “Съвета на жените бежанки в България”.Тази година нашата организация беше отличена на годишните награди на TimeHeroes. Целият разговор може да чуете тук.

Участие в “Кой говори” по Дарик радио

Изказваме своите големи благодарности към екипа на Дарик радио за възможността да достигнем до толкова много хора и да разкажем повече за проект “Подкрепа за бъдеще” и за участта на децата, бягащи от война.Дейностите, заложени в проект „Подкрепа за бъдеще”, който осъществяваме съвместно с екипа на Каритас София, са фокусирани именно върху тези деца, които […]

Каритас и “Съвет на жените бежанки в България” работят по проект за подкрепа на търсещи международна закрила

Благодарим на БТА за отразяването на информация по проект “Подкрепа за бъдеще” и възможността да достигнем до повече хора. “Услугите по проекта се предоставят на търсещите закрила и на непридружените малолетни и непълнолетни в Сигурните зони в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците в София и Харманли, както и в Центъра за интеграция на […]

Непридружените деца бежанци са изправени пред много рискове и заплахи

Линда Ауанис, председател на „Съвет на жените бежанки в България”, гостува в предаването „Бизнес старт” с водещ Христо Николов. “Проектът ни „Подкрепа за бъдеще” е фокусиран върху непридружени непълнолетни и малолетни лица, които идват в България. Работата по проекта започна преди войната в Украйна и до края на 2021 година молба за закрила са подадени […]