Афганистан, страната която не познаваме

Афганистан е разположена в Централна Азия и в превод от персийски буквално означава „земя на афганците“. Държава, която хиляди хора напускат поради конфликтите, войните и липсата на стабилност.

Предизвикателства и постижения в рамките на проекта “Подкрепа за бъдеще”

За нас поемането на всеки един случай е отговорност. За решаването на даден казус сме готови да поставим на риск определени партньорства, в името на детето. Защото целта ни не са силните позиции и взаимоотношения с институции и организации, а  самото дете – с неговата история, страхове, въпроси и нужда от сигурност

Изложба “И аз съм тук”

Моето име е Мохадес Мирзаи, на 25 години, родена в град Кабул, Афганистан. По професия съм пилот на самолет.

Изложба „И аз съм тук“ представя портрети на жени, пресичащи граници и изградили нов начин на живот. Чрез разкриване на своята сила и идентичност, всяка от тези жени е пример за устойчивост и адаптивност, решимост и достойнство. С пресичането на своите лични граници, те разчупват предразсъдъците и ни представят нови перспективи за развитието.

За Амал, за една Надежда

Знаете ли коя е Кайли Дженър? Да! Тя е една от най-влиятелните личности сред тийнейджърите. Тя е идол и на едно 17-годишно момиче от Камишли – град в Сирия. Избрахме да я наричаме Амал, което на арабски означава „надежда“ и „стремеж“, които думи я описват много точно. Както за нейния идол, така и за самата нея, да влияеш на младите хора означава да вдъхновяваш, да бъдеш образец на успеха.

Позиция на ВКБООН относно доброволното връщане в Украйна на деца бежанци без родителска грижа

По-рано този месец Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) изрази своята позиция относно доброволното връщане в Украйна на деца бежанци без родителска грижа. Публикуваният документ се фокусира върху непридружените деца и тези, евакуирани от институции за грижи в Украйна. Основната му цел е да гарантира, че най-добрите интереси на тези уязвими деца са защитени и поддържани по време на процеса на доброволно репатриране.

Трудности и предизвикателства за интеграцията на бежанци и търсещи закрила лица

Всеки човек, прогонен от родината си, заради условията на война, търси безопасно място, където да пусне своите корени и да изгради дома си и живота си отначало, макар и носталгичният копнеж по дома никога не го напуска. Пред заветната мечта за мир и бъдеще, обаче стоят още много перипетии.

Хайде на училище

Достъпът до образование на децата бежанци е от съществено значение за тяхното благополучие и бъдещи възможности. Образованието играе ключова роля в интеграцията, развитието и осигуряването на равни възможности за децата.

Жените бежанки и пазара на труда в България

Всяка година огромен брой хора са принудени да напуснат домовете си поради насилие, военни конфликти, нарушения на човешките права, социални и икономически катаклизми, бедствия и промени в околната среда, в търсене на сигурност и ново начало за тях и семействата им. Чувстват това за наложително заради това, че животът им е застрашен в родните им страни, а качеството му е изключително влошено, поради липсата на достъп до здравеопазване, образование, професионална квалификация и развитие.

Проучване за удовлетвореността на бенефициерите и въздействието 2022 г

В началото на 2023 г СЖББ проведе проучване за удовлетвореността на бенефициерите и оказаното върху тях въздействие, за период от 2019 до момента на изследването. Изключително сме благодарни на всички запитани, затова че се съгласиха да вземат участие в анкетата. Сред тях, най-голям процент бяха украинските граждани, получили временна закрила. Сред запитаните също бяха и бежанци, получили хуманитарен или бежански статут, живущи на външни адреси, както и търсещи закрила лица.