Жените бежанки и насилието основано на пола

В рамките на проект „Бъдещето е жена“, финансиран от ВКБООН – България, имахме възможността да проведем проучване сред жените от бежанската общност, по отношение на насилието основано на пола. Въпреки широкото обществено внимание, тази тема все още е същинско предизвикателство, а данни за реалните случаи на домашно или сексуално насилие са изключително трудни за събиране по редица причини. Това е особено вярно за България и още повече важи за бежанската общност.

„Всички заедно можем да живеем в мир“, казаха непридружените деца бежанци

На 21.02.2023 г. се проведе междинно събитие по проект „Подкрепа за бъдеще“ под надслов „Детството – мечти за децата, отговорности за възрастните“ организиран от Сдружение „Каритас София“ и “Съвет на жените бежанки в България” с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм, програма „Вътрешни работи“.

Филмът “Подслон” подсказва за човечност

Уважаеми дами и господа, Бих искала от името на “Съвет на жените бежанки в България” да изкажа благодарността си към сценариста и режисьора Ралица Димитрова и оператора Пламен Герасимов, реализирали документалния филм “Подслон” с финансовата подкрепа на Национален Фонд “Култура”. Филмът реализиран по програмата “Социално ангажирани изкуства 2021” дава положителен прочит на темата за бежанците. […]