Силата да си ЖЕНА

Жените бежанки носят в себе си багаж от упоритост, адаптивност и креативност. Преживяването „бежанец“ им е формирало силата им да се справят с проблемите и да изграждат живот от нищото, въпреки трудностите пред които са изправени. Това което правим, освен помощ и подкрепа е да ги изслушаме и да разберем повече за техния опит и мисли за перспектива, за да разберем как да създадем по-справедливо и емпатично общество.  Предоставяме им възможности за социална адаптация и ги насърчаваме да споделят своите истории.

Животът в бежански лагер е труден за всички, но ситуацията е още по-сложна за жените. Липсата на уединение, на сигурност, на хигиенни условия и най-вече различната култура, ги излагат на дискриминация, насилие и отчуждение. В нашето ежедневие нашите социални работници и културни медиатори се срещат с тежките съдби на жени бежанки.

Това е история на жена, диагностицирана с рак на гърдата. Тя ни я разказа, но не желае да я свързваме с тежестта на битиетo, а със силата и волята да се справи с болестта. Когато научава диагнозата се намира в Турция, междинната спирка на хиляди бежанци по пътя към Европа. Всичко започва в един обикновен ден, когато тя посещава лекар с оплаквания за умора и болки в гърдите си. За нейните 59 години това не е необичайно състояние, но тъй като е диабетичка се решава да отиде на преглед. Следват прегледа и няколко изследвания, биопсия, става ясно – има рак на гърдата. Това е удар за нея и цялото й семейство. За нея, болестта е тежко физическо изпитание и емоционален срив. Тя се чувства съкрушена и притисната от мрачни мисли за бъдещето. Въпреки това, се решава да продължи със семейството си към България и през март 2023 година  влиза в страната ни.

Разбира от други бежанци, че в СЖББ се предоставя социални услуги с преводачи за информираност относно здравните права на бежанците, съдействие за записва при личен лекар, придружавания и съдействие при хоспитализация. При посещението в нашия офис, колегите я посрещат и тя споделя за състоянието си. Социалният ни работник Десислава Туечка и културен медиатор Мариам Абдул Разек поемат случая и я записва при личен лекар и взимат направление за онколог. Когато отиват за преглед при онколог, той разглежда документите с епикризата от Турция и ги съветва да вземат направление за хирург и да преведат документите на български език. Препоръката е изпълнена и след една седмица следва нов преглед при хирург, който установява че има бучка и в другата гърда на жената. Назначени са изследвания на ПЕТ скенер, защото при тази диагностика е важно глюкозата в организма да е в норма, а при нея като диабетик има опасност да не е в допустимите граници.

На 28.06.2023 година са направени и изследванията за да се установи текущото състояни, а през август се проведе преглед с ПЕТ скенер. ПЕТ скенерът е медицинско изследване, което помага за по-точна диагностика и определение на степента на заболяването. Прегледа след скенера показа, че не е необходима операция . Установяването на степента и напредъка на болестта е важна част от медицинския процес и диагностика. Предприет е план на лечение за овладяване на болестта чрез медикаментозно лечение. Проследяването и последващите консултации са следващият етап, който проследяваме, за да осигурим необходимата подкрепа. Всяка стъпка напред е трудна и болезнена, но тя вярва, че вътрешната й сила и оптимизъм ще я преведат през това изпитание.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn